Immersiv storytelling ger oss en bättre värld

Virtual reality har lett till en ny typ av journalistik; immersiv journalistik/storytelling. Med hjälp av den nya tekniken kan man förmedla ett budskap på ett helt nytt sätt. Krig, svält, katastrofer, den dagliga nyhetsrapporteringen får dig att bli mätt. Du orkar inte läsa ännu en artikel, orkar inte ta in, har svårt att förstå. VR är ett verktyg för att bemöta den välkända utmaningen bland journalister – att skapa förståelse för saker som händer på en annan plats i världen, att skapa ett engagemang och ökad empati.

Innehåll

Aleppo

Att hamna mitt i handlingen

Tänk att kunna teleportera dig från din sköna soffa hemma 313 mil söderut, från Stockholm till Aleppo i Syrien. Att på plats få uppleva på hur det är när bensinbomberna regnar ner över bostadshus, människor, sjukhus, ingen undantagen. Civila människor, unga, gamla, barn drabbas. Man läser om det, men det är svårt att ta in. Det är ytterst svårt att förstå något som ligger så långt från ens egen verklighet. Med virtual reality kan avstånden minskas och förståelsen öka.

LÄS MER: VR som medium för empati

Immersiv journalistik/storytelling

Nyligen gjordes även två videor där man följt en grupp ur Syriens civilförsvar, ”The White Helmets”. Försvaret består endast av frivilliga som jobbar under extrema förhållanden i Syrien. Projektet är sponsrat av UNESCO tillsammans med  Support of Free Media och Syrian SMART News Agency. Det nya mediet ger journalisterna ett nytt sätt att försöka få folk att förstå vad människorna i Syrien går igenom varje dag och vad det är de flyr från. Upplevelsen blir så stark att det är svårt att inte bli påverkad. Känslan av att befinna sig på plats och att inte kunna värja sig blir för många överväldigande.

NYT

Flera tidningar har insett möjligheten att skildra nyheter eller stories via virtual reality. NY Times satsar stort på immersiv journalistik och har skickat 1,2 miljoner Google Cardboards till sina prenumeranter. De har skapat en egen app, NYTVR, med bl a ”The Fight for Falluja” där man får följa de irakiska styrkorna i deras strider med ISIS i Falluja, ”Beyond the map” där man får besöka Rios Favelas, ”Shots Across the Border” där man lyfter mordet på en 16-årig mexikan och hur det påverkar förtroendet för den amerikanska gränspolisen mm. Via VR har man fått ett nytt redskap att förmedla en story, öka förståelsen, få människor att besöka platser de inte har möjlighet att själva åka till. NY Times jobbar aktiv med VR-innehållet för att få återkommande besökare och experimenterar även med serier med flera avsnitt. Genom sin VR-satsning hoppas de även på att lättare nå ut och fånga upp en yngre målgrupp. I nuläget är innehållet gratis, men jag har svårt att tro att man inte kommer dra nytta av möjligheten till nya intäkter framöver.

RYOT driver socialt engagemang med hjälp av VR

RYOT, numera uppköpta av Huffington Post, är ett företag som fokuserar på immersiv storytelling. Deras mål är att varje ”story” ska leda till en handling, en donation, en underskrift på ett upprop etc. Deras mission är “Inform, Entertain, and Activate to Ignite Change Through Next Generation Storytelling”. RYOTs första VR-film handlade om hur det är att hamna i en isoleringscell. Filmen handlade om en man som hade blivit felaktigt dömd till att sitta i en isoleringscell i ett helt år. Alla som var med och upplevde VR-filmen skrev under ett uppror från American Civil Liberties Union där man uppmanande att man slutar använda isoleringscell. RYOT har även gjort ett verk från jordbävningskatastrofen i Nepal, skildrat de människor som var tvungna att hämta alla kroppar som skördats vid Ebolas framfart mm.

Hunger

Men det nya mediet gör att det inte enbart är traditionella dagstidningar som använder VR för storytelling. Nonny de la Peña, en journalist från USA, har jobbat med VR-storytelling sedan 2012. Hon är en av frontfigurerna när det kommer till immersiv journalistik.  I hennes senaste VR-projekt, ”Project Syria”, har hon återskapat miljön i Aleppo i Syrien digitalt utifrån människor och scener från verkligheten. I filmen får besökaren uppleva en bombning samt besöka ett flyktingläger för barn. ”Project Syria” har ställts ut på The Victoria and Albert Museum i London. Projektet genomfördes tillsammans med  enbart universitetsstuderande från University of Southern California.

Nonnys första projekt heter ”Hunger in Los Angeles” där man fick se en svältande man med diabetes kollapsa i kön till LA Food Bank. Utöver det har hon hunnit med flertalet projekt som bl a handlat om misshandel i hemmet, hur man behandlar illegala immigranter, dödsskjutningen av Trayvon Martin i Florida mm.

LÄS MER: 6 case-presentationer om VR/AR för storytelling, från Immersive Open House. Kolla alla videos här!

FN samarbetar med Within för att skapa engagemang

Chris Milk är en musikvideoproducent som grundat Within (tidigare kallat VRSE). Bolaget fokuserar på immersiv storytelling. Chris har i samarbete med FN gjort en film som tar oss till ett flyktingläger i Jordanien där man får träffa Sidra, en tolvårig flicka som bott i lägret i 1,5 år. En annan film skildrar en man som överlevde Ebola i Liberia.

Immersive journalism

Framtidens storytelling

Immersiv journalistik är ett helt nytt sätt att förmedla ett budskap. Det möjliggör en helt ny typ av upplevelse. Denna nya form av storytelling bygger på närvaro, förståelse och empati. Känslan av att befinna sig på plats, mitt i upplevelsens centrum är en ny företeelse för de flesta. Stämningen och känsla förstärks med hjälp av musik. Ljud och visuella effekter får dig att rikta din uppmärksamhet åt ”rätt” håll.

Via immersiv journalistik kan man förmedla ett budskap på ett sätt som påverkar mottagaren starkare än vanliga traditionella medier. I framtiden kommer man troligtvis även ha möjlighet att röra sig fritt i filmen. Det blir en ännu större utmaning och möjlighet för filmskaparen att förmedla sitt budskap.

Detta nya medium gör också att man kommer att tvingas ta ett ännu större ansvar vad gäller etik och moral. Hur mycket kan man visa? Var går gränserna? Hur verkligt får virtual reality bli? Vad är sant och vad är påhittat? Immersiv journalistik är fortfarande i sin linda och vi kommer att se hur den förändras och hitta sin form framöver. En sak som dock är säker är att VR kommer att ha en stor betydelse för nyhetsrapportering och storytelling i framtiden och med stor potential att bidra till en bättre värld.

Picture of Eva Kindlundh

Eva Kindlundh

Eva har erfarenhet från verksamhetsledning och marknadsföring, senast från resebranschen. Hennes passion för VR/AR ledde henne till en skribentroll på Immersivt, och hon jobbar numera på Warpin Media som projektledare. Hon är också van föreläsare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Om skribenten

Picture of Eva Kindlundh

Eva Kindlundh

Eva har erfarenhet från verksamhetsledning och marknadsföring, senast från resebranschen. Hennes passion för VR/AR ledde henne till en skribentroll på Immersivt, och hon jobbar numera på Warpin Media som projektledare. Hon är också van föreläsare.

Följ oss på Facebook!

VR Cover

Fler liknande artiklar

Följ oss i sociala kanaler

Läs fler artiklar som denna från Immersivt!