VR/AR i verksamheten

Immersivt kan hjälpa din organisation att innovera med digital teknik i framkant. Här hittar du 3 anledningar att ni bör titta på VR/AR för verksamhetsnytta, 6 vanliga utmaningar man kan stöta på, och de 6 stegen i kundresan: processen en organisation behöver gå igenom – samt hur vi kan stötta och hjälpa dig i varje steg.

VR/AR i verksamheten

Immersivt kan hjälpa din organisation att innovera med digital teknik i framkant. Här hittar du anledningarna att ni bör titta på VR/AR för verksamhetsnytta, de vanligaste utmaningarna man kan stöta på, och vår beskrivning av den typiska kundresan – processen en organisation behöver gå igenom och hur våra tjänster hjälper till i varje steg.

Varför VR/AR i vår verksamhet? 3 anledningar!

Digitalisering VR AR

1 – VR & AR är en nyckel till den nya DIGITALISERINGEN

Kort sagt, skiftet mot immersiv teknik (virtual och augmented reality) kommer innebära en större förändring på nivå av samhälle, organisation och individ än smartphones, och webben innan dess… eller t o m större än själva industrialiseringen. Det är inte en teknik vi kan ignorera, och det är inte en hajp, en trend eller en gimmick.

Hittills har vi varit med om de grundläggande första stegen i “digitalisering” – inträdet av datorer, internet och smartphones. Överflyttningen av system in i det digitala, och konsekvenserna därav. Men nu börjar vi få de grundläggande byggstenarna på plats, och kan använda dem som språngbräda in i en ny digitaliserad verklighet.

I den nya digitaliseringen är internet inget som bor på andra sidan av en skärm. Digitalt innehåll ser inte ut som kryptiska rader av ettor och nollor. Istället är det digitala en organisk del av vår fysiska upplevelse och värld. Och det innebär nödvändiga förändringar av organisationer, samhällsstruktur och inte minst affärsskapande.

Vi har skrivit om hur VR och AR har en central roll i den nya digitaliseringen, för den som vill titta närmare.

Mer intressant läsning:

VR i praktiken

2 – VR & AR ger dig praktisk nytta 

Immersiv teknik är ett nytt gränssnitt som överbryggar avstånd mellan människa/dator och mellan människor. Från psykiatri och äldreomsorgen, till detaljhandeln, till tillverkningsindustrin har man de senaste åren testat sig fram och gått från pilottest till bred utrullning av VR/AR i verksamheter. Det är ett verktyg som går att greppa och börja använda mer eller mindre direkt, och som snabbt kan bidra till ökad effektivitet och lönsamhet.

Simon VR

3 – VR & AR handlar om direkta upplevelser som naturligt skapar engagemang (KUL!)

Till skillnad från andra tekniska innovationer så handlar VR och AR om att ge kraftfulla upplevelser och en effekt som kan kännas som “superkrafter” till organisationen. När man får en emotionell koppling till tekniken så blir de nya arbetsverktygen och metoderna “sticky” på ett helt nytt sätt. Det går t o m att enkelt stimulera till rörelse och aktivitet med VR-spel. 5 minuter i VR istället för en kopp kaffe vid eftermiddagsdippen?

6 utmaningar med att implementera VR/AR i verksamheten

Dessa är hindren vi har blivit medvetna om genom våra samtal och vårt arbete med innovatörer inom VR/AR, såväl på leverantörs- som användarsidan. Hinder som vi kan hjälpa dig att bemöta:

Brist på kunskap och kompetens: Vem är er VR/AR-expert idag? Troligtvis ingen. Det finns en begreppsdjungel som kan avskräcka, som ofta med ny teknik. Och vad ÄR egentligen “kompetens i VR och AR”?

Tröghet: Förändring i allmänhet tar tid och möter ofta motstånd i organisationen. Immersiv teknik kan kännas fjärran och svårgreppbar för den som inte känner till den. “Det låter som science fiction”, kan man lätt få höra…

För stor tilltro till tekniken: Även om ni kan ha eldsjälar som har “sett ljuset med VR” så måste förändringen börja utifrån verksamhetens behov. Känn er strategi, bestäm var ni vill skapa en impact.

Integration i system OCH kultur: Hur funkar VR/AR med resten av IT i er organisation? Och hur får man medarbetarna att omfamna den nya tekniken och metoderna?

Mätning / uppföljning: Hur mäter man effekterna / verkningsgraden av ett VR/AR-projekt?

“För många möjligheter”: När det handlar om ett fundamentalt teknikskifte som på sikt kommer genomsyra allt så kan det vara svårt att bestämma var man ska börja.

Möjligheterna med VR/AR i verksamheten

När vi får frågan “vad är den bästa användningen av VR” och liknande så går det inte att ge ett enkelt svar. På samma sätt som bilen, telefonen, datorn, internet och smartphones innebar djupa transformationer av hela samhället så ser vi denna teknik som en nyckel till helt nya sätt för samhälle och organisationer att fungera.

Hur använda VR i verksamheten?

“Vad kan VI använda VR/AR till?”

Det lättaste sättet att förstå möjligheterna är att inspireras av vad andra företag och organisationer gör. I vår omvärldsbevakning samlar vi ständigt nyheter om case där immersiv teknik gör konkret nytta – från alla vertikaler och funktioner du kan tänka dig.

Massor av exempel hittar du utspritt i allt vårt innehåll på Kunskapsportalen, framförallt i kategorierna “nyhetssvep” och “digitalisering med VR/AR” samt nyhetsbrevet.

Kolla några inspirerande artiklar här:

Genom VR och AR kan vi uppleva eller lära oss om vad som helst, göra eller skapa vad som helst, med vem som helst – över vilket avstånd som helst. Möjligheterna är verkligen oändliga. Den viktigaste frågan är snarare – vilket är DITT behov?

Kundresan: 6 steg till att införliva VR/AR i verksamheten

Många som börjar titta på möjligheterna med VR och AR gör det med förväntningen att det finns gott om färdiga lösningar som bara är att köpa in och implementera – precis som vilket IT-inköp som helst. Tyvärr stämmer det sällan – det är helt enkelt för tidigt för att det ska finnas ett utvecklat utbud av färdiga VR/AR-mjukvaror för verksamhetsnytta.

Istället tvingas man ofta tänka nästan som en producent – en innovatör. Vi är i den tidiga teknikutvecklingen när det gäller det immersiva, och som pionjär har du chansen att vara med och påverka åt vilket håll tekniken går. Det finns inte en färdig beställarmanual för VR/AR-projekt – men ju mer insikt man har i den egna organisationens strategi OCH själva det tekniska kring VR/AR, desto bättre förutsättningar för ett lyckat projekt.

Därför har vi satt ihop följande modell för att förtydliga “kundresan i VR/AR-tillämpning”. Det kan vara frustrerande och man känner lätt att ”vi måste ju börja nånstans” – och vi håller med. Rätt ställe att börja är oftast – från början. Vilket av dessa steg befinner ni er på?

VR AR i verksamheten, kundresan, diagram

1. Strategi / research

Det börjar med en initiativtagare inne i verksamheten – ofta en “eldsjäl” som ser möjligheterna med VR/AR och vill driva förändringen. Man informerar sig teoretiskt/abstrakt om tekniken och dess tillämpningar. Finns det case från samma bransch, eller närliggande industrier? Man researchar hur andra har gjort, och idéar. Viktigast av allt – man ställer sig frågorna:

För att förankra den möjliga rollen för VR/AR i verksamhetens strategi så behövs det en samstämmighet i ledningsgruppen. Vi hjälper er gärna med research och tar fram en unik executive report på förfrågan, men en bra start på egen hand är att dyka ner i “Kunskapsportalen” hos oss på Immersivt och leta efter relevanta artiklar.

Målet med steg 1 är att komma till ett organisatoriskt beslut att lägga resurser på VR/AR och att en person med mandat finns som kan driva förändringsarbetet framåt.

En del verksamheter har redan satt denna riktning framåt, och då kommer man till nästa steg – att börja utforska och få en direkt upplevelse av möjligheterna med VR/AR!

2. Utforskare

“Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself.”

Det går inte att förstå VR/AR om man inte har testat det själv, oavsett hur mycket man läser eller tittar på videos om det. Därför är det helt nödvändigt att testa tekniken innan man skrider till planerna i sitt förändringsarbete.

Helst bör alla berörda i verksamheten få en ordentlig orientering, och definitivt alla med beslutsmandat i frågan. Först då kommer ni ha en gemensam grundförståelse över kraften, möjligheterna och begränsningarna med tekniken.

När ni testar en bredd av VR/AR-utbudet som finns ute idag blir ni också “sunt avtrubbade” vilket är nödvändigt för att göra en objektiv bedömning av de upplevelser och appar som ni överväger att köpa in i verksamheten. Den första gången i VR är i princip alltid en stark subjektiv WOW-upplevelse, och det är viktigt att den positiva upplevelsen inte överskuggar det kritiska tänkandet.

Målet med steg 2 är att personer som är inbegripna i beslutsprocessen har testat och fått en förståelse för:

Dessutom har man haft möjlighet att reflektera över sina upplevelser och kopplat tillbaka det till de effekter man önskar se för sin egen verksamhet. Stort eller litet – man har börjat formulera sina kortsiktiga och kanske också långsiktiga projekt som involverar VR/AR i verksamheten.

Efter detta steg är man redo att börja konkretisera och GÖRA, och det kan se ut på olika sätt beroende på verksamhet.

Steg 3, 4, 5, 6 som beskrivs nedan bygger inte nödvändigtvis på varandra i sekvens. De är snarare olika nivåer av komplexitet som beror på verksamhetstyp och situation.

3. Användare

För en del tillämpningar så funkar det att köpa in och rulla ut ”konsumenttillgängliga” produkter i verksamheten. När det gäller hårdvara så är konsument-headset i de flesta fall bra nog för att använda professionellt. När det kommer till mjukvara så kan det handla om t ex:

Man ska ha i åtanke att dessa appar kan behöva att ni jobbar lite extra för att ta fram ett arbetsflöde som passar in i er verksamhet så smidigt som möjligt – de är ju designade för vanliga konsumenter och inte företagsanvändare. För den som vill börja med en resurseffektiv pilot i liten skala så kan denna nivå vara lagom.

Även om appar finns tillgängliga i de vanliga konsument-appbutikerna så är det viktigt att kolla användarlicensen. Många appar är normalt sett bara ok att använda just som konsument, och då kan det behövas speciallicens för att använda dem professionellt. Det är såklart också viktigt att ni definierar önskade mål och följer upp effekterna av era VR/AR-aktiviteter.

4. Inköpare

När det gäller att hitta en befintlig lösning för en specifik utmaning så börjar det i vissa områden faktiskt att formas ett hyfsat utbud av leverantörer, t ex för:

Därför går det ibland att “helt enkelt” hitta och köpa in professionella produkter och rulla ut i verksamheten. Det liknar ett vanligt IT-inköp med andra ord, men det kommer vara viktigt att utbilda personalen i den nya tekniken och arbetsmetoderna.

5. Beställare

Man specar upp vilka skräddarsydda lösningar man behöver, och kommer i kontakt med lämplig producent som man inleder en långsiktig relation med. Man följer upp all implementation och arbetar med kontinuerlig innehållsproduktion, vidareutveckling och förvaltning av lösningen.

6. Producent

Man bygger intern kompetens och (med-)skapar material/mjukvara att uppleva i VR-headset (eller AR). Detta kan vara allt från 360-film/foton som klipps ihop till passiv media eller interaktiva miljöer/rundturer, till att modellera 3D-objekt (med händerna inuti VR ELLER traditionella 3D-verktyg) eller skapa AR-appar med enkla onlineverktyg, till att utveckla helt egna VR/AR-lösningar från grunden.

Det är klokt att börja nosa på nivån ”produktion” så tidigt som möjligt, eftersom det ger en inblick ”bakom kulisserna” som är väldigt användbar även som inköpare eller beställare. På ett sätt är man också inne i “produktion” även på de tidigare nivåerna – man kanske då använder VR som ett kreativt verktyg och skapar i 2D eller 3D med hjälp av tekniken. En funktion för VR-produktion faller sig naturlig i klassrummet, på arkitektbyrån, på stadsbyggnadskontoret och för många andra verksamhetstyper.

Vad säger våra kunder

Ashkan Fardost

Hyper Island Industry Leader

Efter bara en kvart med gänget från immersivt.se så kommer du få VR-febern! Och då har de inte ens plockat fram VR-prylarna. Så mycket passion, kunskap och vision! Love it!

Amanda Ames

Light & Design-mässan 

Immersivts djupa kunskap inom virtual reality gav våra åhörare en ovärderlig förståelse i hur denna nya teknologi kommer att vara en självklarhet för kreativa uppdrag inom designyrket.

Tobias Wilhelmson

Vice VD Sigma

Kul upplevelse och bra teambyggande. Nya upplevelser och många skratt!

Hur hjälper Immersivt till?

Vi går gärna in med skräddarsydda insatser kring alla steg i er förändringsresa:

Workshops

Vår första rekommenderade aktivitet för en grupp som vill orientera sig i tekniken, tillämpningarna och möjligheterna. Efter en intro-workshop kan ni ha landat i något av dessa resultat

Uppföljande workshops kan gå in djupare på specifika appar och tillämpningar, enkla verktyg för att skapa VR/AR-innehåll, etc.

Projektsupport

När det är dags för implementation kan vi hjälpa till att definiera och följa upp projektet. Om produktion behövs kan vi utarbeta en brief tillsammans med er och sätta ihop er med en eller flera lämpliga producenter. Om ni står inför inköp kan vi ta fram leverantörslistor, göra jämförelser/urval eller helt sköta leverantörskontakten. Och i den praktiska utrullningen och uppföljningen kan vi finnas med och ge input och utforma arbetsmetodik. 

Vi tar således inte en projektledarroll, men kan finnas som en hjälpresurs till projektledare/ägare hos er.

Immersiv strategi / rådgivning (omvärldsbevakning m m)

Rapporter, omvärldsbevakning, strategier – det kan vi! Om ni är i research-fas, ta en dialog med oss så hjälper vi till.

Utbildning

Fördjupande workshops, rena kurser, fortbildning i metod, bransch och teknik. Våra tekniska och pedagogiska lärare kan ge ditt team ökad kompetens!

Få svar inom 24 timmar

info@vrsverige.se  //  0704-23 91 47