6 skäl att använda VR för kompetensutveckling

Här hittar du argument, case och videos om den goda effekten av VR för kompetensutveckling. Varför ska man använda VR för kompetensutveckling i företaget? (Dvs professionell arbetsträning för att lära personal nya moment av varierande svårighetsgrad). Här kommer sex argument för hur virtuell träning kan göras bättre, roligare, billigare och mer effektiv jämfört med traditionell fortbildning!

1. VR för kompetensutveckling är mer effektivt

Vi börjar med det mest uppenbara, det vill säga hur pass mer effektivt virtuell fortbildning kan göras jämfört med traditionell. Ett utbildningsmoment skapat i VR kan, förutom att det har hög trovärdighetsfaktor och realism, skräddarsys precis efter dina behov. Med dagens moderna VR-utrustning går det även att träna komplexa handinteraktioner på ett högst realistiskt vis. Det gör att fysiska moment och interaktion kan göras på ett sätt som efterliknar verkligheten, vilket förstärker kvaliteten i övningarna.

LÄS MER: 12 case av VR inom HR – för kompetensutveckling och mycket mer

Immersivts Johan Hägerström diskuterar VR bland framtidens färdigheter i panel hos tankesmedjan Futurion

2. Du kan öva på situationer som inträffar sällan

Med virtuell träning kan farliga, riskfyllda och sällsynta arbetssituationer tränas lika enkelt som vanliga, ofarliga och mer frekventa. Samtliga moment görs helt utan risk för den som går igenom programmet. Virtuell träning är särskilt lämplig för att kunna träna på de avvikande scenarier som uppkommer mer sällan, men som kan vara oerhört kostsamma om de går fel. Att kunna träna på osannolika, men högst realistiska problemsituationer är värdefullt på många sätt. Realistiska träningsmöjligheter med traditionell fortbildning är oftast mycket dyr och kan även vara svårt att iscensätta på ett verklighetstroget sätt. Med VR är detta inga problem.

LÄS MER: Krantillverkaren MacGregor använder VR för utbildning

En annan aspekt är feedback. I VR kan en instruktör enkelt övervaka hur deltagarna reagerar i olika situationer och direkt ge feedback och stöd där det behövs. Genom att spela in hur och vad deltagarna gör i olika situationer kan även större utmaningar hos flera individer kartläggas och sedan återupplevas. Det blir även enkelt att se på brister i processer och flaskhalsar i produktionen när man faktiskt ser i realtid hur anställda utför arbetuppgifter. Eftersom VR-fortbildning kan göras så pass skräddarsydd är det även relativt enkelt att skapa situationer som är riktade mot väldigt smala typer av arbetsuppgifter. Då kan man nå ut med mer detaljerad träning till fler personer som behöver det.

VR för kompetensutveckling i sport: träning med NY Rangers
New York Rangers använder VR för både träning och PR

3. VR använder flexibel och modern pedagogik

När det gäller fortbildning i VR så handlar det helt om närvaron i upplevelsen, att helt enkelt befinna sig i rätt miljö för att lära sig något nytt på så bra sätt som möjligt. VR handlar väldigt mycket om det audiovisuella som säljer känlan av att vara på en annan plats. Och känner du att du befinner dig i rätt miljö för uppgiften kommer du med all sannolikhet anstränga dig mer för att göra rätt.

Ett bra exempel på detta är det australienska företaget Sentient Computing som använder VR för att utbilda elektriker som jobbar med växelriktare och livsfarligt höga starkströmsledningar.

LÄS MER: Flaim Trainer använder VR för fortbildning av brandmän

Filmen tydliggör detta på ett väldigt effektivt sätt där Sentient skapat en miljö där normalt liv står på spel. I denna VR-fortbildning tränas säkerhetsrutiner och interaktion med maskiner, allt för att minska risken för att något går fel senare för den som jobbar i en verklig situation.

4. Med VR kan instruktören ge relevant feedback vid rätt tidpunkt

Någon annat som VR lämpar sig väldigt väl för är att dela upp långa och komplicerade moment i mindre delmoment. Genom att öva på mindre bitar i taget, och så många gånger som behövs, kan man senare kombinera samman flera delmoment för att slutligen behärska långa och svåra rutiner. Eftersom VR är ett högst audiovisuellt hjälpmedel kan komplexa begrepp och metoder enkelt visas i realtid samtidigt som instruktören förklarar. Detta skiljer sig inte från traditionell pedagogik med lärare och elev, men blir kraftfullt när det kombineras med flexibiliteten, modulupplägget och skalbarheten. En lärare skulle som exempel låta elektriker träna på upplevelsen, spela in vad som sker och hur folk agerar och sedan bygga upp nya och förbättra säkerhetsrutiner runt arbetet.

LÄS MER: Engage är en ny VR-plattform som visar hur framtidens utbildningsmiljö kan se ut

När KFC  skapade sin VR-upplevelse för ny personal som behövde introduktion gick man helt klart på det lustfyllda i inlärningsmiljön, och kryddade upplevelsen med en rejäl dos humor. Upplevelsen har lite av spelgenren ”escape-room” över sig. Resultatet kan ses som ett pr-trick lika mycket som faktisk kompetensutveckling för anställda. Vad man än tycker om amerikanska jätteföretag som friterar kycklingar så visar det på faktiska jobbmoment som lärs in under något annorlunda förutsättningar:

5. Lust – en viktig faktor bakom effektiv pedagogik

Allt lärande startar i lust och intresse. Utan det finns det ingen som kan lära sig något överhuvudtaget effektivt. Jag tror att man genom VR kan skapa fler lustfyllda lärandesituationer som kan individanpassas och även tillgängliggöras på en helt annan nivå än traditionell undervisning. Med VR man man bygga lärandesituationer som är både effektiva, lustfyllda, engagerande och relevanta. Dessutom sparar man tid och resurser!

Jag vill på inget sätt hävda att VR-pedagogik kan ersätta en bra instruktör eller lärare. Fortbildning och kompetenshöjning handlar lika mycket om lärarens ledaregenskaper som moderna hjälpmedel. Som komplement vill jag dock påstå att VR är oslagbart ur ett pedagogiskt perspektiv.

6. I slutändan handlar det om ekonomi

I en perfekt värld skulle alla som behövde lära sig något alltid ha en utbildad topp-pedagog bredvid sig färdig att rycka in och entusiasmera, och sedan ösa in nyttig och relevant information med de bästa skräddarsydda metoderna för just dig. Kan VR vara tekniken som göra denna utopi till något som närmar sig verkligheten?

Med VR skulle man kunna ta hand om ett stort antal studenter och anställda på olika platser och i olika situationer på ett sätt som är mer kostnadseffektivt än traditionell utbildning. Och bara genom detta enkla faktum, tror jag att fler och fler utbildare kommer använda sig av VR framöver.

VR effektiviserar kompetensutveckling, den gör den mer flexibel och kommer spara en massa pengar åt uppdragsgivarna. Vi är på väg mot en framtid där det finns ett bättre sätt att lära sig saker, som också är roligare och kostar mindre. Vilka utbildningssituationer kan du tänka dig att använda VR i?

Picture of Johan Hägerström

Johan Hägerström

Johan grundade 2013 sajten vrsverige.se - som nu har blivit företaget Immersivt där han är medgrundare. Han jobbade som gymnasielärare, men som teknikentusiast ville han inspirera och utbilda om möjligheterna med VR i skolan och andra områden. Han jobbar nu på Starbreeze, med deras olika VR-projekt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Om skribenten

Picture of Johan Hägerström

Johan Hägerström

Johan grundade 2013 sajten vrsverige.se - som nu har blivit företaget Immersivt där han är medgrundare. Han jobbade som gymnasielärare, men som teknikentusiast ville han inspirera och utbilda om möjligheterna med VR i skolan och andra områden. Han jobbar nu på Starbreeze, med deras olika VR-projekt.

Följ oss på Facebook!

VR Cover

Fler liknande artiklar

Följ oss i sociala kanaler

Läs fler artiklar som denna från Immersivt!