Digitalisering I Vården Med VR/AR: Förbättrad Fysisk Och Mental Hälsa

VR är idag ett vanligt förekommande verktyg inom vård- och omsorgssektorn. Många utvecklare och vårdföretag satsar på VR/AR. Genom att använda VR inom vårdområdet skapas nya meningsfulla former av behandling, både för kroppen och psyket. Med VR/AR kan vi visualisera människokroppen, träna på operationer, behandla personer med Alzheimers med mera. I denna portalartikel har vi samlat allt du behöver veta för inspiration och tillämpning av AR/VR i din verksamhet. Läs om utvecklingen inom detta område, om olika vårdtillämpningar, inspirerande case, forskning och om risker med immersiv teknik som digitalt verktyg i vården.

Innehåll

Bakgrund VR/AR, intro till VR i vården

Oavsett om du arbetar i vården eller om du på andra sätt har kontakt med vårdande instanser kanske du undrar vad den nya tekniken betyder för dig. Digitala verktyg som internet och smartphones möjliggör nya, moderna sätt för vårdgivare att kommunicera med och föra journal för patienter. Samtidigt så börjar ett nytt teknikfält att väcka uppmärksamhet genom sina lovande resultat i pågående och nyligen genomförda studier. Virtual reality (VR) och augmented reality (AR) är på frammarsch, och dessa tekniker kommer förändra samhället i grunden.

LÄS MER: Om VR/AR – en översikt på innehållet på Immersivt. Guider till tekniken och tillämpningarna

Både VR och AR handlar om att visa datorgenererad grafik som uppfattas som verklig. Med VR beger du dig in i helt andra miljöer och världar, och med AR kan du föra in digitala objekt i den vanliga verkligheten. Tillsammans så kommer de på sikt göra i princip alla skärmar överflödiga, då vi kommer ha glasögon (eller kanske linser?) som omsluter oss i en mix av naturlig och digital verklighet. Det låter som science fiction, men det är egentligen inte så komplicerat – det handlar om ett sätt för tekniken att närma sig människan.

LÄS MER: Såhär förhåller sig VR/AR till människan och nyckelteknologierna i digitaliseringen

Det finns vid det här laget många industrirapporter att referera till när det gäller växten i just VR tillämpat på vårdområdet. Här är en från Grandview Research, t ex. Att VR inte behöver vara krångligt visar Daniel bäst i vårt videoreportage om hans arbete med VR i äldreomsorgen:


Tillämpningar för VR i vården

För vad används VR inom vården idag? Vilka möjligheter kommer tekniken att öppna upp för i framtiden? Rehabilitering vid olika sorters skador och funktionsnedsättningar är en av de olika tillämpningarna där man har skapat mätbara resultat med denna teknik. Även inom psykiatrin och (som du redan sett ovan) äldrevården finns det många tillämpningar. Utöver patientbehandlingar av olika slag finns idag många exempel av användningar inom utbildning av vårdpersonal med immersiv teknik. Här kan du få en god förståelse för bredden av användningsområden för VR/AR inom vården.

Rehabilitering och smärtlindring med VR 

VR har visat sig kunna ha effekt på kroppens läkning. Effekten påminner om den som atleter får när de använder visualisering / mentala bilder för att påverka sina sportresultat. En liknande effekt är den vid smärtlindring, då hjärnan kan distraheras av VR för att förleda uppmärksamheten från smärta för brännskadepatienter och mödrar under förlossning.

Nedan hittar du fyra artiklar om VR tillämpat på rehabilitering och smärtlindring:


VR och smärtlindring går vi igenom på djupet i denna artikel. Du får bl a läsa om Snow World som hjälper brännskadade och Mimerse som utvecklat VR som distraktion mot lättare värk (istället för värktabletter). Dessutom får du veta vilka förutsättningar som behövs för att börja använda VR för smärtlindring på sjukhus.

Walk Again är ett otroligt projekt där VR har använts för att hjälpa förlamade att återfå känsel och rörelseförmåga, och ett av exemplen på VR för rehabilitering.


VR inom rehabilitering är ett kraftfullt medel för att hjälpa patienter att återhämta sig och snabbt kunna återgå till vardagen. Läs om flera case kring rehab med hjälp av VR.

Daniel är Sveriges första VR-pedagog. Med hjälp av sin Oculus Rift får han barn med rörelseförhinder att för en stund glömma sina smärtor. ”Det viktiga är att ha fokus på människan, inte tekniken”. Läs vår intervju med Daniel Kemppi

Kan VR hjälpa dig att få tillbaka känseln? Bob Murphy föddes utan tre fingrar, men i VR kan han få sin känsel tillbaka. Vi berättar också om dr Vahabzadeh som forskar på potentialen med VR vid fantomsmärtor.


Äldrevård

Äldreomsorgen har överraskande nog visat sig vara villiga att vara tidiga anammare av den innovativa och lättillgängliga VR-tekniken.
De äldre får en möjlighet till eskapism från den tråkiga rutinartade vardagen på hemmet. Dessutom kan VR kan minska antalet fallolyckor hos den äldre generationen. Den första konferensen för VR i äldreomsorgen anordnades hösten 2018 i Södertälje med över 100 deltagare. Vi har samlat case från både Sverige och utlandet, forskningsrapporter och alla konferenspresentationer på vår sida om VR för äldrevården. Kolla in!

konferens VR i äldreomsorgen


Med ålder så ökar förekomsten av degenerativa sjukdomar såsom Parkinsons och Alzheimers. Både VR och AR har visat sig effektiva i forskning, diagnosticering och vård inom detta sjukdomsområde. Företag som Microsoft, Deutsche Telekom spelar en viktig roll i dessa projekt. I vår artikel om Alzheimers, Parkinsons och VR kan du också läsa om hur en VR-app har samlat 12 000 år av forskningsdata för diagnosticering av Alzheimers.


Psykisk ohälsa 

Vår huvudskribent för detta område, Almira Thunström-Osmanovic, är själv utbildad forskare i neuropsykiatri och har jobbat på Karolinska Institutet. Om du uppskattar riktigt djupa tagningar på vårdrelaterad VR, med många seriösa referenser och akademiskt objektiva beskrivningar av metoder och resultat, så kommer du verkligen gilla artiklarna nedan! (Almira driver även sajten vrpsykiatri.se)

Kan VR behandla psykisk ohälsa?” är en översiktlig artikel med massor av case. Tillämpningar som nämns i denna artikel är PTSDschizofreni/psykoserfobier och stress/utbrändhet/depressioner. Och i denna äldre artikel beskrivs ytterligare en intressant metod för att använda VR i behandling mot depression.

Mer om VR i psykiatrin: ätstörningar, stress, fobier, paranoia

VR kan påverka vår kroppsbild positivt, och detta har såklart en tillämpning när det gäller anorexi/bulimi och relaterade ätstörningar. I denna artikel går Almira på djupet på läget för VR som behandling av ätstörningar.

Stress är förvisso en naturlig del av livet, men för den som har svårt att stressa ner och koppla av kan det bli ett stort problem. Långvarig hög stress kan leda till utbrändhet som är enormt kostsamt för samhället – för att inte tala om hur det drabbar individen. VR för stresshantering har visat sig jämförbart med KBT i effektgrad – läs vår djupartikel i ämnet, inklusive länkar till många färska studier!


VR kan bota fobier. Svenska Mimerse har släppt en spindelfobi-app till GearVR. Med Itsy lär du dig gradvis att blir mer bekväm med det åttafotade djuret.

Med VR kan symptomen för paranoia minska. I en studie placerades personer med paranoia i en social miljö. Där fick de interagera med andra.


Imogen är sjuåringen med Williams syndrom. Sjukdomen innebär svårigheter med att kunna utvecklas och lära sig nya saker. Pappan var missnöjd med de VR-appar som inriktade sig på Imogens problematik så han började att själv utveckla VR-anpassade interaktiva upplevelser för personer med Williams syndrom. Med VR som tekniskt hjälpmedel kan hon förbättra sin kognitiva förmåga. 

BonusWilliam Hamilton från Mimerse, nedan, ger en bra översikt över nyttor med VR i psykiatrin, och berättar om deras egna projekt som har mynnat ut i konkreta VR-applikationer för mental hälsa. Presentationen var en del av vårt event VR Öppet Hus: Forskning, utbildning och hälsa.

VR i vårdutbildning

VR kan användas med stark effekt i utbildning, vare sig det gäller inlärning i skolan eller för kompetensutveckling i olika yrken. Även inom vårdutbildning har VR visat sig effektivt, inte minst när det gäller att visualisera kroppens anatomi på ett 3-dimensionellt och lättförståeligt sätt.


Med VR kan vi se kroppens innandöme på ett helt nytt sätt. Vi kan återskapa patienters anatomi i en virtuell miljö, eller få en fullt utrustad virtuell anatomiatlas för att lära dig mera om den mänskliga kroppen. Eller varför inte använda kirurgisimulationer som gör att läkarstudenterna kan öva mer realistiskt än med griskadaver? Och vad hittar Microsoft på med hjälp av sin Kinect-sensor? Lär dig om enkel och pedagogisk 3d-visualisering av kroppen i VR.

BONUS: Nedan kan du ta del av en föreläsning av Dag Eklund på Scio Reality, ett Stockholmsbaserat företag som utvecklar applikationer inom VR och vården – däribland ett koncept för ”det virtuella operationsrummet”! Presentationen var en del av vårt event VR Öppet Hus: Forskning, utbildning och hälsa.


VR och risker

Med nya tekniker och metoder måste man vara medveten om de möjliga baksidorna. Det finns många spekulationer om de fysiologiska och psykologiska riskerna med VR, och officiellt så har de stora tillverkarna ”täckt sin rygg” genom strikta åldersrekommendationer och varningar mot att använda VR för länge i ett sträck. Den seriösa forskningen kring tekniken är dock på ett tidigt stadie, och har dessutom svårt att hänga med då utvecklingen sker så snabbt. Vi har undersökt tre aspekter av riskerna med VR i vården, nämligen om VR kan vara skadligt för barn, hur detta med åksjuka/illamående från VR funkar, samt några extremcase där man har testat att vara väldigt länge i VR.

Kan barn skadas av att använda sig av VR? Nej, menar flertalet forskare som uttalat sig i frågan.

Hur pass åksjuk blir man av att testa VR? Daniel Sjölie, forskare och lektor vid Göteborgs universitet har under 15 år studerat VR och välmående med mycket mera. Han berättar om orsakerna bakom, och hur man kan minska åksjukeeffekten – både som utvecklare och användare. Vi samlar även andra källor och uppdateringar i denna artikel om åksjuka och VR.

Vad händer med dig efter 100 timmars i VR? Hur påverkar det vår hjärna och vår syn? Torsten Wiedemann från Berlin hade sin VR-mask på i 48 timmar och Chris Miranda omslöts av det immersiva i upp mot 100 timmar. Läs mer om deras upplevelser, tankar och erfarenhet.

BONUS: Hur påverkar VR egentligen våra minnen? En filosofisk utsvävning/fundering från The Daily Beast

Hur gör man: implementera VR i vården (och AR!)

Använd AR-glasögon i vården

Med AR så stänger du inte av omvärlden, utan du kan fortfarande interagera med människor och utrustning omkring dig. Därför kan det vara ett enklare första steg att köpa in AR-glasögon än att gå “all in” på VR… men utvecklingen inom AR ligger än så länge några år bakom VR, och marknaden är långt från lättnavigerad. Vill du ändå få en bild av vilka AR-glasögon som är bäst för olika typer av vårdverksamheter? Läs Immersivt guide över AR-glasögon för vård- och omsorgsektorn

En strategisk väg till nytta i vården med VR och AR

Om du jobbar i vården tänker du nu säkert – ”Superintressant! Men hur ska VI komma igång och använda den här tekniken med våra patienter på vårt sjukhus/vårdcentral?” – och här vill vi presentera en enkel instruktion som ni kan följa steg för steg.

kundresan immersivt.se
Hur Immersivt kan hjälpa er i er kundresa mot tillämpning av VR/AR i verksamheten

Att utvinna verksamhetsnytta från VR /AR handlar egentligen om samma process oavsett om ni jobbar i tillverkningsindustrin, fastighetsvärlden eller offentlig sektor. Er organisation och era nyckelpersoner/beslutsfattare måste gå från medvetenhet till motivation, till kunskap till kompetens (för att i slutändan uppnå ett resultat). Beroende på er unika bakgrund och kompetensmix så kan det hända att ni bestämmer er för att skippa ett eller flera steg – det är såklart helt upp till er, och nedanstående är bara ett förslag utifrån vår erfarenhet av våra kunders olika mognadsgrader.

1. Medvetenhet

Börja med en grundläggande omvärldsbevakning av tekniken och hur den påverkar vårdsektorn världen över idag. Vad finns därute, vad görs? Vi rekommenderar att någon blir ”informationsansvarig” och börjar samla ihop artiklar, sajter, videoinslag, case som är relevanta för er. Den här guiden hoppas vi såklart är en bra grund för att ni och er organisation ska få en medvetenhet om potentialen för VR i vården.

2. Motivation

För att en förändring ska till så måste det finnas en drivkraft. Med VR så finns det ingen omväg – man MÅSTE uppleva det själv för att få en förståelse! Idag så finns olika varianter av mobil VR lättillgängligt om du har rätt telefon, men det är en milsvid skillnad till den VR som idag drivs av en tung spel-PC. Vi rekommenderar starkt att ni testar en demo av PC-baserad VR för att få ett riktigt uppvaknande. När man kastas in i en äventyrsmiljö och åker störtlopp eller balanserar på en bräda utanför högsta våningen i en skyskrapa så upplever man själv hur kroppen kan lura hjärnan. Efter det finns ingen återvändo – då kommer motivationen finnas där!

Testa VR som aktivitet med ditt team – boka ett VR-event med Immersivt!

3. Kunskap

Så, nu har ni börjat få en grundkoll och vunnit buy-in från några nyckelpersoner (eller ”interna VR-evangelister”) – då är det dags att fördjupa er lite. Hur får man en ordentlig kunskapsgrund och ett beslutsunderlag ut till hela er arbetsgrupp eller organisation? Här kan det vara på plats att ta in en föreläsning eller en gruppkurs (och där hjälper Immersivt till mer än gärna!) – eller på annat sätt förankra och öka kunskapen internt. Hur kommer tekniken utvecklas framåt? Vilka är de viktigaste aktörerna och utvecklarna? Hur förhåller sig VR och AR till andra nyckeltekniker i den större kontexten av samhällets digitalisering? Och vilka projekt finns därute att verkligen ta rygg på och inspireras av – oavsett om de kommer från vården eller från andra branscher?

Boka en VR-föreläsning med experterna från Immersivt!

4. Projektkompetens

Nu är det dags att komma fram till en tydlig riktning framåt! När ni nu har både medvetenhet, motivation och kunskap så kan ni börja ta fram ett konkret projekt. Vilket är det önskade slutresultatet – nyttan ni vill få ut av tekniken? Ska ni tillämpa befintlig teknik, eller kommer ni behöva egenutvecklad mjukvara (eller t o m hårdvara)? Vet ni vilken kompetens som krävs, och vem som har den? Vilka utvecklingsverktyg krävs? Här börjar det lite svårare planeringsjobbet. I slutändan är det sannolikt att ni behöver vända er till en extern konsult / VR-byrå för att utveckla det ni behöver, men det kan vara många interna vändor innan ni har ett tydligt specifierat projekt som ni kan lägga ut. I det här stadiet hjälper vi er gärna med workshops för att antingen få ut idéer eller konkretisera fram en projektspec, eller med en skräddarsydd rapport om ni behöver en fördjupad omvärldsbevakning som beslutsstöd, eller som ”jourhavande VR-support” som ni kan ställa era frågor till.

KONTAKTA OSS så vi kan öppna en dialog om ert arbete med VR/AR/immersiv teknik. Vi kan hjälpa till strategiskt eller operativt, och det börjar såklart med en kostnadsfri genomlysning av var ni är idag och hur ni kan ta ert första steg – eller ert nästa!

Picture of Niclas Johansson

Niclas Johansson

Niclas är entreprenör, teknikfreak och expert på användarperspektivet av digitaliseringen. Han är återkommande gästföreläsare och facilitator på Berghs och Hyper Island, och har därtill föreläst om digitala trender och verksamhetsutveckling hemma i Sverige på bl a Offentliga Rummet, såväl som internationellt på Wearable Tech World och Quantified Self Conference. Niclas driver Immersivt.se (f d VRSverige.se) - landets största sajt om VR/AR som har omvärldsbevakat och hjälpt verksamheter att komma in i tekniken sedan 2013.

1 reaktion på ”Digitalisering I Vården Med VR/AR: Förbättrad Fysisk Och Mental Hälsa”

  1. Pingback: Hur kan man använda VR inom psykiatrin? - Immersivt / VRSverige

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Om skribenten

Picture of Niclas Johansson

Niclas Johansson

Niclas är entreprenör, teknikfreak och expert på användarperspektivet av digitaliseringen. Han är återkommande gästföreläsare och facilitator på Berghs och Hyper Island, och har därtill föreläst om digitala trender och verksamhetsutveckling hemma i Sverige på bl a Offentliga Rummet, såväl som internationellt på Wearable Tech World och Quantified Self Conference. Niclas driver Immersivt.se (f d VRSverige.se) - landets största sajt om VR/AR som har omvärldsbevakat och hjälpt verksamheter att komma in i tekniken sedan 2013.

Följ oss på Facebook!

VR Cover

Fler liknande artiklar

Följ oss i sociala kanaler

Läs fler artiklar som denna från Immersivt!