Kom-igång-med-VR för företag, Del 2: Affärsnyttor med VR

Vilka affärsnyttor med VR kommer att finnas för majoriteten av alla företag? Hur kommer VR att påverka olika affärsområden? Jag har gjort en del efterforskningar på detta som jag delar med mig av här nedan. Efter det kommer jag visa hur ni kan börja inkorporera VR i ert strategiska arbete.

(Om du redan har läst och implementerat ”Del 1” i denna artikelserie så har alla era medarbetare nu fått testa på VR i någon form. Ni har alla upplevt vilken intensiv och omslutande upplevelse det är, och har förmodligen fått “aha-upplevelsen” som de flesta upplever första gången de testar tekniken.)

LÄS MER: Kom-igång-med-VR Del1 – Snabbstart

Mark Zuckerberg på Samsung/Oculus-konvent
Mark Zuckerberg på Samsung/Oculus-konvent

Interna affärsnyttor med VR

Ökad effektivitet

Microsoft Virtual Desktop
Microsoft Virtual Desktop

Vi kommer snart att se Virtual Reality-appar som ökar vår personliga effektivitet, men kanske ännu viktigare så kommer tekniken att leda till en ökad effektivitet hos team. Redan nu börjar “virtuella desktops” börjar komma ut på marknaden. Till skillnad från dagens desktops är dessa inte begränsade till hur stor skärm du råkar ha. Istället är de tredimensionella miljöer med en obegränsad kanvas-storlek. Mest intressant av allt är kanske att de kan delas av flera personer samtidigt.

Tom Cruise, Minority Report. AR-gränssnitt från framtiden
Tom Cruise i sci-fi filmen ”Minority Report” från 2002, Twentieth Century Fox.

Hur kommer detta att ändra hur vi arbetar med och strukturerar information, när vilket team eller företag som helst har tillgång till ett gemensamt “kontrollrum” där bara fantasin sätter gränser? Vad kommer det att innebära för hur vi arbetar med till exempel CRM- och CMS-system, projektledning, företagspresentationer, eller fildelning?

futuristiska gränssnitt för AR

Att missa ett möte kommer att vara extremt ovanligt i framtiden, eftersom vem som helst kommer att kunna närvara på distans genom sin personliga avatar, och bli sedd och hörd av alla som fysiskt är närvarande och kan se avataren genom AR-glasögon. Restid och resekostnader (inklusive miljöpåverkan) kommer att minska drastiskt. Distribuerade team kommer att kunna arbeta sida vid sida med precis samma effektivitet som team som arbetar ihop fysiskt. Hur vi ser på allt från möten till konferenser, evenemang eller säljsamtal kommer att förändras i grunden.

holografiska möten i Revenge of the Sith
Star Wars Jedi Council, från sci-fi filmen Revenge of the Sith från 2005, Lucasfilm

Ökat lärande

Framtidens kreativa kunskapsarbetare kommer alla att utveckla sin kreativa förmåga, sin samarbetsskicklighet, sitt 3-dimensionella tänkande och andra högre förmågor med hjälp av virtuella verktyg. Enligt forskning så är learning-by-doing ett av de allra bästa sätten för oss att minnas saker vi lär oss. Virtuell träning kommer att innebära såväl minskade utbildningsbudgetar som ökade tidsvinster.

Hololens, Microsofts Augmented Reality-glasögon
Hololens, Microsofts Augmented Reality-glasögon

De mest uppenbara användningsområdena för virtuell träning som vi ser idag är när tekniken används för att lära maskinoperatörer att hantera dyra maskiner, eller att träna sig i att navigera miljöer som kan vara farliga för människor att vistas i. Men det finns områden där VR skulle kunna ha betydligt större genomslag. I framtiden kommer vi att se att tekniken också används för att t.ex. utbilda ledare i att göra affärer på hög nivå.

Konversation i VR-miljön High Fidelity
Konversation i VR-miljön High Fidelity, m.h.a. Oculus rift och handspårningsteknik från Leap Motion

VR-simulationer skulle kunna användas för att hjälpa personer i chefsposition att bekanta sig med kulturella kontexter, memorera information om motparter, eller träna sitt entreprenöriella tänkande. Dagens avancerade dataspel på konsumentmarknaden visar att möjligheten redan finns att skapa rollspel i syfte att göra “wargaming” inom affärsvärlden, dvs låta användaren gå igenom olika virtuella scenarion för att lära denne att bli en  bättre förhandlare, bli bättre på konfliktlösning, eller att kunna handskas med konfrontationer.

Prototyping och produktutveckling

Delad whiteboard i VR-miljön High Fidelity
Delad whiteboard i VR-miljön High Fidelity

Företag behöver idag ständigt experimentera och iterera fram nya processer för att minimera risken av att bli omsprungna av konkurrenter. En viktig del av detta är att aktivt främja organisations- och affärskulturer som motiverar medarbetare och får dem att vilja arbeta tillsammans med andra. Det är då de kan maximera sin kreativa output vilket skapar nytt affärsvärde. VR kommer att effektivisera ideation, prototyping och samskapande, på en skala som aldrig har bevittnats förut. De som skapar VR-miljöer har perfekt kontroll över vad som händer inom dem. Det möjliggör för forskare och utvecklare att enkelt göra experiment med perfekt reproducerbarhet. Dessa nya utvecklingsmiljöer kommer att förkorta feedback-cykler och tiden det tar att få ut produkter på marknaden, nästan oavsett vilken produkt det gäller. Och det kommer att möjliggöra skapandet av produkter som aldrig annars hade sett dagens ljus.

Intern kommunikation

Tekniken kommer också att påverka och påskynda hur vi kommunicerar med varandra. Inte bara utvecklare, utan även stakeholders (aktieägare, intressenter, ledning, anställda, styrelseledamöter et.c) inom ett företag kommer kunna utbyta information snabbare och mer effektivt, vilket kommer leda till snabbare processer och bättre beslut.

Läs mer: Allt om konferenser i VR

Datavisualisering

Datavisualisering i VR, Nirvaniq Labs
Data-visualisering i VR, Nirvaniq Labs

VR/AR-tekniken ger oss som nämnt oändligt med skärmutrymme. Det kommer vi att behöva för att kunna överblicka de allt större mängder data som vi idag kan samla på oss.

Exempel på datavisualisering i 3D, Looker
Exempel på Data-visualisering i 3D, Looker

Företag har länge kunnat ta fram statistik på hur till exempel konsumenter navigerar sig igenom en webb-butik. Ägarna till butiken kan se var besökarna klickar, hur länge de läser en text, eller om de står och tvekar innan de checkar ut en vara i kassan. Nu kommer all denna data att kunna omvandlas till till rörliga modeller och grafer i 3D. Det kommer bli lättare att urskilja mönster i datan och se nya trender framträda. Det kommer att stärka företags kundförståelse och kundretention, och kommer att underlätta för att hitta nya affärsmöjligheter i bruset.

Externa användningsområden

Employer Branding

Teambuilding med King-teamet (Skaparna av Candy Crush Saga)
King-teamet (Skaparna av Candy Crush Saga) på Pride i Barcelona

Att kunna visa att man har en internkultur som är kreativt tillåtande, uppmuntrar till samarbete, och som tar till sig den senaste tekniken, har länge varit stärkande för ett företags Employer Branding. VR-teknologi kommer göra det lättare för företag att visa upp hur de anställda har det på sin arbetsplats, så att personer som är intresserade av att arbeta hos dem kan ges ett bra intryck redan på ett tidigt stadium. Virtuella filmer och rundturer av kontor som delas i sociala media-kanaler kommer att bli regel snarare än undantag. Anställningsintervjuer och onboarding av ny personal kommer helt eller delvis att kunna utföras på distans med hjälp av VR.

Branding

Youtubern PewDiePie testar VR
Den kontroversielle Youtubern PewDiePie testar VR

Att vara ledande inom innovation och nya teknologier kan vara värdefullt för hur människor upplever ett företags varumärke. Forskning visar att människor är mer benägna att köpa från ett företag som använder VR och andra banbrytande tekniker, än från ett som inte gör det. Kan ditt företag använda VR att fånga uppmärksamheten hos de tidiga teknikentusiasterna, de konsumenter eller professionella användare som redan nu har gjort investeringar i VR-teknik? Det är dessa personer som inom den snara framtiden kommer att bli ledande påverkanspersoner i sociala medier och som i sin tur kommer att influera den stora massan. Det kan också tänkas att kända bloggare och Youtube-profiler som redan är stora i 2D-medier snart även kommer att migrera till VR-plattformar, med allt vad det innebär av kreativa användningsområden. Influencer Marketing och Content marketing kommer att förändras i grunden.

Storytelling, innehållsmarknadsföring och annonsering

Ford GT använder Storytelling i Virtual Reality
Hur Ford GT använder Storytelling i Virtual Reality

Företag kommer att visa upp vad de gör, både internt och externt, genom att göra enkla 3D-videor, eller, om budget finns, helomslutande VR-upplevelser som besökare fritt kan röra sig runt i. De kommer att använda dessa teknologier för att berätta sitt företags historia på ett mer effektivt sätt, genom att till exempel förvandla sin vision och mission till något konkret som människor kan uppleva och sympatisera med. De kommer att skapa innehåll som transporterar människor till miljöer eller upplevelser som skulle vara exotiska, dyra, farliga eller rent av omöjliga i den verkliga världen.

Virtuell shoppingupplevelse, Baidu
Virtuell shoppingupplevelse, Baidu

Företag med fysiska produkter kommer kunna låta köpare få tillgång till deras kompletta produktsortiment i VR. Köparen kan från vilken plats som helst i världen överblicka och välja ut en produkt, som laddas in i dennes egna virtuella miljö. Där kan köparen se produkten från olika vinklar, zooma in på detaljer, eller placera ut den mot olika bakgrunder. Köparen kan också ta del av produktens specifikationer, bara genom att klicka på en meny bredvid den, innan ett köpbeslut tas.

Spårning & Datainsamling

Ögonspårningsteknologi på datorskärm, EyeTrackShop
Ögonspårningsteknologi på dataskärm, EyeTrackShop

VR omsluter användaren i den värld som utvecklarna har byggt, vilket som nämnts leder till att de som designat upplevelsen har perfekt kontroll över vad som händer. Snart kommer allt som händer i VR att kunna spåras. Datainsamling i virtuell handel (eller “V-handel”) kommer att överträffa allt som vi sett inom E-handel. Det kommer att vara möjligt att göra spårning av ögonrörelser, muskelrörelser, handrörelser, till och med av känslor och emotionella reaktioner. Tillsammans med den revolution som nu sker inom Artificiell Intelligens kommer denna data att kunna användas för att skapa ännu bättre kundupplevelser inom VR.

Så! Det där var min spaning inom VR, gjort i februari 2017. Jag hoppas att den ledde till en del inspiration och funderingar inom framtida affärsvärde inom detta väldigt nya område som VR faktiskt är. Härnäst, låt oss titta på hur VR-marknaden står redo att expandera, följt av några tankar om hur du själv kan sätta en strategi för att fortsatt bevaka utvecklingen.

LÄS MER: Kom-igång-med-VR Del1 – Snabbstart

Picture of Michael Weinstock

Michael Weinstock

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Om skribenten

Picture of Michael Weinstock

Michael Weinstock

Följ oss på Facebook!

VR Cover

Fler liknande artiklar

Följ oss i sociala kanaler

Läs fler artiklar som denna från Immersivt!