Kom-igång-med-VR, för företag – Del 3 – Sätt en strategi

Låt oss se hur du kan börja inkorporera VR i ert strategiska arbete för att få ut bäst möjliga värde. Först tittar vi på en snabb sammanfattning av var VR-marknaden nu står när Q1 2017 börjar:

Utbud

The Last Guardian i 2D, Playstation 4

Det är intressant att hårdvaran som används i VR i stort sett är exakt samma som används för smartphones. VR-använder till stor del samma skärmar som redan massproduceras över hela världen. Den mjukvara som används i VR bygger på liknande sätt redan på de spelmotorer som idag används över hela världen för PC, X-box och Playstation-spel. Dessa motorer är redan extremt snabba och kraftfulla när det kommer till att skapa världar.

Tillsammans utgör hårdvaru- och mjukvarusituationen en stark grund för att stödja tillväxten av Virtual Reality (VR) samt Augmented Reality (AR). VR omsluter användaren i en artificiell värld, men AR använder istället transparenta glasögon som projicerar virtuella upplevelser mot verkliga bakgrunder. I framtiden är det lätt att se hur dessa tekniker närmar sig varandra mer och mer, vilket också gör det lätt för oss att föreställa oss en mängd användningsfall i näringslivet.

Efterfrågan

Resident Evil 7: Biohazard, Playstation VR

För närvarande är efterfrågan på VR fortfarande relativt låg. Utvecklingen drivs av snarare av VC-investeringar än konsumenters köpvilja. Men ju fler högkvalitativa VR-spel som släpps, desto mer kommer vi se spelkonsumenterna investera i tekniken. Och när spel- och underhållningsapplikationerna når sin kritisk punkt, kommer affärsapplikationerna att följa. En gradvis förbättring av spelen kommer att leda till en långsam ökning av köpt VR-utrustning, innan VR tar fart på riktigt någon gång inom de närmsta åren.

Strategi och planering

Nu vet du var saker står i Q1 2017, men i denna värld av exponentiella, disruptiva startups, är det nödvändigt för företag att ständigt analysera sin omgivning för att hålla sig uppdaterade.

Se till att det finns en budget avsatt för inköp av VR-utrustning, och tilldela sedan VR som ansvarsområde till någon på ditt företag. Denne “VR-ambassadör” får sedan som ansvar att övervaka marknaden, till exempel genom att göra periodiskt göra SWOT-analyser för VR, för att bevaka interna såväl som externa styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det kommer också att vara upp till denna person att bevaka och pröva på nya VR-applikationer som kan leda till effektivisering av företagets processer, och att sammanställa och rapportera dessa insikter till ledningen. Ledningen kan sedan besluta om vad som ska göras och implementera det top-down i organisationen, baserat på S.M.A.R.T. målsättning, som gör era VR-satsningar specifika, mätbara, uppnåeliga, realistiska och tidsbundna.

 

Det var allt för denna gång,

Lycka till!

/ Michael Weinstock

 

Den här artikeln  i tre delar baserades på en uppsats för 
Digital Technologies project
MA Digital Management
@HyperIsland Stockholm 2017

Picture of Michael Weinstock

Michael Weinstock

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Om skribenten

Picture of Michael Weinstock

Michael Weinstock

Följ oss på Facebook!

VR Cover

Fler liknande artiklar

Följ oss i sociala kanaler

Läs fler artiklar som denna från Immersivt!