Hur används VR för smärtlindring?

VR för smärtlindring är en effektiv behandlingsform som ett alternativ eller komplement till medicin eller andra behandlingar. Smärta är ett stort och viktigt problem med många negativa konsekvenser om det inte avhjälps. Här presenterar vi hur tekniken kan hjälpa för smärtlindring, flera olika case med olika typer av smärta, samt vilka faktorer som är viktiga i användandet av VR i detta syfte.

Innehåll

Smärta och smärtlindring: bakgrund

Vare sig det är ett resultat av trauma eller en kronisk sjukdom så är upplevelsen av smärta förödande på många sätt. Smärtpatienter lider ofta av depression och självmordstankar då deras livskvalité försämras avsevärt. Konsumtionen av smärtlindrande mediciner har generellt ökat i samhället. Även om smärtlindrande mediciner ständigt utvecklas och förbättras har önskan om kompletterande smärtlindringsmetoder uppstått både hos smärtpatienter och hos vårdpersonal. Redan från tidigt 2000-tal har forskare undersökt om det finns ett samband mellan virtual reality och smärtlindring.

Distraktion eller avledning är en universell smärtlindringsmetod. Flera experimentella studier som bestått av, bland annat; andningstekniker, musik, meditation och visuell stimuli i form av digital underhållning (filmer,upplevelser och klipp) har visat att olika typer av distraktion har en smärtlindrande effekt. Avledning som smärtstillande, grundar sig i forskarna McCauls och Malotts hypotes som publicerades 1984. De hypotetiserade att det mänskliga spannet för uppmärksamhet hade en begränsad kapacitet i hjärnan, och att avleda de kognitiva processerna från smärta skulle leda till smärtlindring.

Snabb utveckling av bättre teknik – en bättre förutsättning för VR för smärtlindring

VR för smärtlindring på barnsjukhusForskare undersökte tidigt på vilket sätt VR upplevelser/spel  kunde lindra smärta, och om nivån av inlevelse spelade roll för smärtlindringseffekten. De kom fram till att smärtlindringen berodde på hur immersiv upplevelsen hade upplevts. Enklare VR-upplevelser och dålig prestanda på VR-headsetet påverkade hur effektivt VR var i smärtlindringssyfte. I och med utvecklingen av mer lätthanterlig men högpresterande VR-utrustning har forskningen kunnat skapa optimala miljöer för immersiv smärtlindring.

Ett av de mest använda programmen för smärtlindring inom VR heter SnowWorld. Programmet har använts både för att utvärdera experimentell smärta (smärta som framkallas hos friska försökspersoner) och smärta som uppstår vid nålstick och bandagebyten hos patienter som läker från svåra brännskador  

Resultaten har visat att smärtan reducerades avsevärt hos de patienter som fick VR-distraktion kontra de som inte fick någon VR-distraktion. Det samma gällde för patienter som fick kemoterapier som behandling mot olika typer av cancer. Flera forskningsprojekt har dock inte hittat någon som helst skillnad mellan olika testgrupper gällande smärtlindring inom samma eller liknande patientgrupper. Det är oklart vad detta beror på.

Mobil VR för smärtlindring på sjukhus och apotek

Med introduktionen av mobil VR har inte bara teknologin förbättrats och därmed tillgängligheten, även användningsområden för VR inom kliniska studier och inom kliniker har ökat. Barn med kroniska sjukdomar som behöver få många och smärtsamma nålstick och infusioner har numer möjlighet att få distraktion via VR.  

Nationwide barnsjukhus använder t.ex. ett specialtillverkat headset där man kan styra ett VR-spel genom att blåsa in i headsetet. På så sätt kombinerar detta headset beprövade avledningsmetoder som andning, visuell stimuli och underhållning. Headsetet har varit en succé och gjort stor nytta bland de yngre patienterna som rapporterar smärtlindring. I och med att headsetet är mobilt och lätt, är det även billigt och kan lätt användas av sjuksköterskorna.

Detta koncept har även prövats av svenska företaget Mimerse som i samarbete med Apoteket hjärtat skapade appen Happy Place som agerar smärtlindring för nålstick och även förvärkar.

VR mot förlossningssmärtor

Just när det gäller VR som avledning för förlossningsrelaterade smärtor har flera forskare uttryckt intresse att studera hur VR kan nyttjas under förlossningens gång för att mildra smärtan. En kvinna som tog saken i egna händer var Erin Martucci som ”självmedicinerade” sig med en VR-upplevelse under sitt värkarbete inför födseln av hennes dotter, och hennes självskattning var att det gav en positiv smärtlindrande effekt. 

Även efter förlossningen uppstår en del smärta. En hel del kvinnor får uppleva förlossningsskador som ofta behöver repareras kort efter förlossningen. I en klinisk studie delades kvinnor som behövde sys i underlivet slumpmässigt in i två grupper, båda fick bedövning, dock fick bara en grupp samtidigt titta på en VR-upplevelse i form av en naturfilm med delfiner. VR-gruppen fick mer effektiv smärtlindring under reparations-stadiet än icke-VR-gruppen.

Rätt förutsättningar för VR smärtlindring på sjukhus

En sak som återkommer i diskussionerna gällande VR som smärtlindring är

  • Vikten av bra teknologi (bra headset som är lätta att hantera inom vården).
  • Vikten av immersiva upplevelser (att skapa en upplevelse som fångar uppmärksamheten hos en bred grupp av människor).
  • Att skapa ett brett utbud av upplevelser som ger patienter valfrihet.
  • Att tänka på vilken grad av smärta det är (svår smärta kan inte distraheras).
  • Att använda rätt medicin i kombination med VR.
  • Att undvika upplevelser som skapar illamående eller stress.
  • Bygga vetenskaplig evidens inom alla medicinska specialistområden för smärtlindrande VR.

Alla dessa punkter är utmaningar som vi måste bemöta innan vi börjar standardisera VR inom vården. VR-headset är ett snabbt växande kliniskt verktyg, och fördelarna med ett ickeinvasivt komplement till smärtstillande mediciner är något som forskningen bör, och onekligen kommer, fortsätta att undersöka. Det finns ingen tvekan om att VR-headset kommer att vara lika självklara som handsprit på sjukhus, och lika självklart som de blåa plastskydden på skorna på din vårdcentral.  

Detta är en av våra artiklar på temat ”VR i vården”. För dig som vill fördjupa dig i detta spännande område så har vi samlat all information du kan tänka dig med både våra egna och andras artiklar på vår portalsida. Där avhandlar vi: ”Tillämpningar & case på VR inom vården” – ”Studier/forskning” – ”Risker/baksidor” – ”Hur ni kan implementera VR i er vårdverksamhet”, och mycket mer. Kolla in VRSveriges vägledning till VR i vården!

Picture of Almira Thunström

Almira Thunström

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Om skribenten

Picture of Almira Thunström

Almira Thunström

Följ oss på Facebook!

VR Cover

Fler liknande artiklar

Följ oss i sociala kanaler

Läs fler artiklar som denna från Immersivt!